en Novas

Únense a esta os modelos de certificados que as empresas deben entregar aos seus traballadores a fin de que estes poidan xustificar o seu dereito para realizar desprazamentos por motivos laborais, en cumprimento do disposto no R.D. 463/2020 que declarou o estado de alarma.

Trátase dunha xustificación dos seus desprazamentos, ao poder ser requiridos por calquera corpo público de seguridade en tal sentido.

Descarga os modelos a través dos seguintes enlaces:

MODELO 1   |   MODELO 2

Artigos recentes