en Axenda

Por orde do Presidente de AEMPE, convócase a todos os asociados/ as á Asemblea Xeral Ordinaria, que se celebrará o vindeiro xoves, 24 de Setembro de 2020 ás 20.00 horas en primeira convocatoria, e ás 20.30 horas en segunda convocatoria.

Celebrarase de forma virtual a través da plataforma ZOOM coa seguinte ORDE DO DÍA.

O socio/a que queira participar na reunión que se poña en contacto connosco a través do mail: gerencia@aempe.com para facilitarlle as claves.

  1. Lectura e aprobación, se procede, da Acta da Asemblea anterior.
  2. Informe da Memoria do Exercicio 2019 polo Sr. Presidente.
  3. Rendición de contas e proposta para a súa aprobación, se procedese, do Balance do Exercicio precedente de 2019.
  4. Proposta, para a súa aprobación, do orzamento do ano 2020.
  5. Elección e nomeamento de interventores para a aprobación de Acta da Asemblea.
  6. Rogos e preguntas.
Artigos recentes