en Axenda

Na mañá do 9 de abril, tivo lugar a xornada «Obligación de rexistro da Xornada Laboral» no Liceo Casino Pontevedra.

Este evento, organizado por AEMPE, AJE e o Colegio de Graduados Sociales, débese á nova obligación por parte das empresa do rexistro diario de todos os traballadores. Esta nova lei será de obrigado cumprimento para todas as empresas, independentemente do seu tamaño, tipo de xornada ou lugar de traballo.

A charla foi presentada polo Socio Director de INFOJC, Jorge Cebreiros Arce, o cal presentou una serie de casos onde, grazas a facilidades das novas tecnoloxías, é doado seguir as directrices deste decreto. Ademáis, este rexistro de horas pode ser una oportunidade para as empresas no sentido de aumentar a productividade e mellorar calidade dos seur servizos polos datos recollidos do rexistro.

Charla sobre el Registro de la jornada laboral
Artículos recientes
Convenio AEMPE y Cruz Roja