Ergonomía: análise dos factores físicosmétodo ergopar para previr o risco ergonómico e aplicación práctica