Curso especializacion de Asesoria fiscal laboral e contable

Data de presentación: luns, 20 de maio de 2019, ás 20.15h.

Lugar: Sede de AEMPE (C/ Virgen del Camino 2, 1ª planta, Of. 27, 36001 – Pontevedra)

Imparte:

  • D. Óscar Rey Iglesias (CIEE)

Modelo Pedagóxico:

  • Tomando como punto de referencia a orientación práctica que se persegue, o obxectivo é facilitar ao alumno as ferramentas e coñecementos para a xestión das obrigacións fiscais, laborais e contables dunha empresa, de tal forma que, ao finalizar, o alumno ademáis de poder levar a xestión do negocio tamén estará capacitado para asesorar nestes ámbitos.
  • As clases desenvolveranse en grupos reducidos, cun computador por alumno e combinará os ensinos teóricos coa resolución de casos prácticos.
  • O curso de especialización consta de tres módulos que se poden completar de modo independente.
  • Expedirase diploma acreditativo por cada módulo superado (requírese asistencia). Completados os tres módulos expedirase diploma acreditativo de Especialización en Asesoría Fiscal, Laboral e Contable.

Módulos:

  • Módulo de Contabilidade, Práctica contable e Análise de balances.
  • Módulo de Xestión Laboral e Contratación (Seguridade Social)
  • Módulo de Fiscalidade para a PEME: IRPF, IVE e Imposto de Sociedades

Curso finalizado