accidentes in itinere e en misióncurso construcción, metal, madeira e vidro