Boletín de inscrición

O solicitante, en representación da empresa, solicita a súa afiliación á Asociación de Empresarios da Mediana e Pequena Empresa de Pontevedra (A.E.M.P.E.), cos dereitos e obrigacións que fixan os Estatutos e acordos da Asociación.

"*" campo requerido


Datos do solicitante

Nome completo*

Datos da empresa

Enderezo*
C.I.F*
Términos legais*

De conformidade co establecido na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de Decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal. O usuario presta o seu consentimento inequívoco, tanto para o tratamento dos datos de carácter persoal proporcionados e situados en varios ficheiros automatizados ou non debidamente inscritos no Rexistro Xeral de Protección de Datos, titularidade da Asociación de Empresarios da Mediana e Pequena Empresa de Pontevedra (A.E. M. P.E.), domiciliada en C/ Virxe do Camiño, 2 — 1ª Pta. — Oficina 27, 36001 Pontevedra, como para a prestación e xestión dos servizos propios da Asociación, xestión económica, posibilitar a comunicación con VD incluíndo as comunicacións electrónicas e remisión e información publicitaria da Asociación relacionada coas actividades, actos ou eventos organizados por esta así como comercial e promocional de produtos que pola súa incorporación en A.E. M. P.E. puidesen resultarlle máis vantaxosos.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.